Navigácia

Zoznam tried

Názov
Materská škola Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Urbanová
Učebňa Materská škola
1. ročník Triedny učiteľ Mgr. Veronika Krajčovičová
Učebňa 1. ročník
2. ročník Triedny učiteľ Mgr. Viera Tkáčová
Učebňa 2. ročník
3. ročník Triedny učiteľ Mgr. Erika Verčimáková
Učebňa 3. ročník
4. ročník Triedny učiteľ Mgr. Miloslava Lipková
Triedny učiteľ Mgr. Viera Tkáčová
Učebňa 3. ročník

© aScAgenda 2021.0.1234 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.09.2020

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Poša 251
    Cintorínska 251, 094 21 Poša
  • +421 x 904572529

Fotogaléria